538 103 333 warszawa@homeprime.pl

מחירון של הדירות שלנו בורשה

השכרה של כל הדירות הנוחות שלנו עולה כסף פולני זלותה 400

 

בנוסף לדירות המסופקות על ידי בוניטה מגורים במרכז ורשה המחיר כולל גם חבילת שירותים והנחות נוספות. זהו ערך נוסף המוצע ללקוחות בוניטה מגורים, לא תמצא הצעות יותר טובות במקומום אחר.

 

 

בוניטה מגורים מציעה הצעות הנחה לתאריכים ספציפיים באמצעות